Advert
Advert
Advert

ÇAYKUR 5 . Günde 7 Bin 550 Ton Yaş Çay Aldı

Çay İşlet­me­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü (ÇAY­KUR), ikin­ci sür­gün yaş çay dö­ne­mi­nin 5. gü­nün­de 7 bin 550 ton yaş çay alımı ger­çek­leş­tir­di.

ÇAYKUR 5 . Günde 7 Bin 550 Ton Yaş Çay Aldı
ÇAYKUR 5 . Günde 7 Bin 550 Ton Yaş Çay Aldı admin

Bi­rin­ci sür­gün alım­la­rı­nı ta­ri­hi­nin en yük­sek re­kol­te­siy­le ta­mam­la­yan ÇAY­KUR, üre­ti­ci­le­rin büyük ço­ğun­lu­ğu­nun henüz çay ha­sa­dı­na baş­la­ma­ma­sı ne­de­niy­le ikinci sürgünün başlamasıyla gün­den güne daha fazla çay almış ol­ma­sı­na rağ­men henüz tam ka­pa­si­te­ye ula­şa­ma­dı.

8 Tem­muz per­şem­be günü 1000 ton ile ikin­ci sür­gün dö­ne­mi­ni açan ÇAY­KUR, sür­gü­nün be­şin­ci günü olan bugün üre­ti­ci­ler­den 7 bin 550 ton yaş çay alımı ger­çek­leş­tir­di.

ÇAY­KUR, kon­ten­jan­sız de­ka­ra 100 ki­log­ram ile çay alım­la­rı­nı sür­dü­rür­ken ikin­ci sür­gün­de bu­gü­ne kadar alı­nan top­lam yaş çay mik­ta­rı 23 bin tona ulaş­tı.

ÇAY­KUR, Rize, Art­vin, Trab­zon ve Gi­re­sun'da bu­lu­nan top­lam 47 fab­ri­ka­sın­da gün­lük 9 bin 50 ton yaş çay iş­le­me ka­pa­si­te­sine sahip bulunuyor

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Güçlü Lider Güçlü Meclis İçin Doğrusu Ak Parti
Güçlü Lider Güçlü Meclis İçin Doğrusu Ak Parti
Artık yalnız değilsiniz, Rize’nin bir rehberi var!
Artık yalnız değilsiniz, Rize’nin bir rehberi var!