Rize'de Bilboard Reklam Panoları Kiraya Verilecek

Rize Belediyesi tarafından bilboard reklam panoları açık artırma ihale usulü ile kiraya verilecek.

Rize'de Bilboard Reklam Panoları Kiraya Verilecek
Rize'de Bilboard Reklam Panoları Kiraya Verilecek admin

Rize Belediyesi Mülkiyetindeki/ hüküm ve tasarrufu altındaki yerlere Rize Belediyesine ait reklam ünitelerinden 50 adet ışıklı billboard, 50 adet ışıksız billboard, 10 adet mega light, 3’ü hareketli 38’i sabit 41 adet raket ve 100 adet otobüs bekleme durağı reklam ünitelerine ilave olarak şartname dahilinde 10 adet otobüs bekleme durağı ve 1 adet çift yönlü ayaklı Led ekran yapımı şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden açık artırma ihale usulü ile 65.500,00 TL+KDV aylık muhammen kira bedeli ile 3 yıllığına kiraya verilecek.

RİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Encümeninin 07.01.2021 tarih ve 2021-10 sayılı kararıyla yürürlüğe giren Rize Belediyesi Mülkiyetindeki/ hüküm ve tasarrufu altındaki yerlere Rize Belediyesine ait reklam ünitelerinden 50 adet ışıklı billboard, 50 adet ışıksız billboard, 10 adet mega light, 3’ü hareketli 38’i sabit 41 adet raket ve 100 adet otobüs bekleme durağı reklam ünitelerine ilave olarak şartname dahilinde 10 adet otobüs bekleme durağı ve 1 adet çift yönlü ayaklı Led ekran yapımı şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden açık artırma ihale usulü ile 65.500,00 TL+KDV aylık muhammen kira bedeli ile 3 yıllığına kiraya verilecektir.

1- İşletme süresi sözleşme imzalandıktan itibaren 3 (üç) yıldır.

2- İhale 18.02.2021 Perşembe günü, saat 15.00 de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhaleye çıkartılan reklam ünitelerinin muhammen aylık kira bedeli 65.500,00 TL+KDV olup, geçici teminatı 3 yıllık kiralama bedelinin %3’ ü olan 70.740,00 TL.’ dir.

4- Ek teminat: Kiralaması yapılan ve yapılacak olan reklam ünitelerinin toplam bedeli olan 6.094,995,90-TL’nin % 6’ sı olan 365.699,76 TL ek teminat

5- İhaleye katılmak isteyen;

a. Gerçek kişiler için;
a.1- Kanuni İkametgah adresi göstermesi
a.2- Vukuatlı Nüfus kaydı
a.3- İmza sirküleri ( Noter tasdikli)
a.4- Sabıka Kaydı
a.5- Vekaleten girecekler için vekaletname (noter onaylı)
a.6- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın sabıka kaydı
a.8- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın imza sirküsü
b. Şirket olarak katılacaklar için;
b.1- Şirket adına girecek olanların şirket yetki belgesi (noter tasdikli)
b.2- Ticaret odası sicil kaydı
b.3- İmza Sirküleri (noter onaylı)
b.4- Şirket ortakları ve şirket yetkilisinin sabıka kaydı
b.5- Vekaleten girecekler için vekaletname(noter onaylı)
b.6- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın sabıka kaydı
b.7- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın imza sirküsü
b.8- Tebligat için adres beyanı
b.9- Ticaret sicil gazetesi
c. Ortak girişim olması halinde ;(ortaklar aşağıdaki belgeleri ayrı ayrı sunmak
zorundadır.)
c.1- Noter onaylı ortaklık belgesi,
c.2- Ortakların imza sirküleri(noter onaylı),
c.3- Ortaklar için her bir ortak adına düzenlenen sabıka kaydı
c.4- Adres beyanları, gerçek kişi olmaları halinde Vukuatlı Nüfus kaydı,
c.5- Şirket olması durumunda oda kayıt belgelerini, Şirket adına girecek olanların şirket yetki belgesi (noter tasdikli), şirket ortakları ve şirket yetkilisinin sabıka kaydı, Ticaret sicil gazetesi,
c.6- Vekaleten girecekler için vekaletname(noter onaylı)
c.7- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın imza sirküsü
d. Tüm katılım çeşitleri için;
d.1- Belediyemize borcu olmadığına dair belge,
d.2- Geçici teminat makbuzu
d.3- Ek teminat makbuzu
d.4- Şartname alındı makbuzu
d.5- Geçici teminat ve şartname alındı makbuzunu ortaklar için ortaklardan
birinin vermesi yeterli olup, şirket olarak girecekler için şirket adına,
gerçek kişiler için ihaleye girecek olan kişi adına düzenlenmelidir.

6- Tüm vergi, resim, harçlar ihaleyi alana aittir.

7- İdarenin Adresi:

Belediye Hizmet Binası Taşınmaz Servisi Kat:1
Piriçelebi Mahallesi Menderes Bulvarı 53100 RİZE
Telefaks: 0464 214 40 91
Mail Adresi: tasinmaz@rize.bel.tr

8- İhaleye girebilmek için istenen belgelerle birlikte ihale günü Rize Belediyesi Encümen salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

9- İhaleye katılmak isteyenler 300 TL şartname bedelini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırarak makbuz karşılığında ihale şartnamesinin Belediyemiz Taşınmaz Servisinden alabilir veya ücretsiz görülebilir.

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Artık yalnız değilsiniz, Rize’nin bir rehberi var!
Artık yalnız değilsiniz, Rize’nin bir rehberi var!
Gaziler Günü Dolayısıyla Rize'de Tören Düzenlendi
Gaziler Günü Dolayısıyla Rize'de Tören Düzenlendi