TOKİ'nin Güneysu'da Satışa Sunacağı 133 Konut İçin Başvurular Başladı

Rize'nin Güneysu ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından satışa sunulan 133 adet konut için başvuruların başladığı ve 20 Ağustos'ta sona ereceği bildirildi.

TOKİ'nin Güneysu'da Satışa Sunacağı 133 Konut İçin Başvurular Başladı
TOKİ'nin Güneysu'da Satışa Sunacağı 133 Konut İçin Başvurular Başladı admin

T.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI RİZE İLİ GÜNEYSU İLÇESİ ULUCAMİİ MAH. 158 ADET KONUT SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından RİZE İLİ GÜNEYSU İLÇESİ ULUCAMİİ MAH. 158 ADET KONUT
kapsamında üretilecek 133 adet konut satışa sunulacaktır.

Proje Adı: RİZE İLİ GÜNEYSU İLÇESİ ULUCAMİİ MAH. 158 ADET KONUT

Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 78 adet, 3+1 konut 55 adet

Satış Yönetimi: Kuralı Satış

Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)

Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara
İletişim İnternet: www.toki.gov.tr
İletişim telefon: 444 86 54

Başvuru tarihleri: 01 Ağustos 2019 - 20 Ağustos 2019

Başvuru Bedeli: 2000 TL

Başvuru Yapılacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Tüm Şubeler

Başvuru alınacak konut tipleri: 2+1,3+1

Kura Tarihi: 26 Ağustos 2019

Sözleşme İmzalanacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Güneysu/Rize

Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 02 Eylül 2019 - 06 Eylül 2019

Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 16 Eylül 2019 - 20 Eylül 2019(Asil hak sahipleri sözleşme
imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için)

Başvurular 3 kategoride kabul edilecektir;

1)“Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri” kategorisi (Sosyal Güvenlik Kurumundan
alınmış Hak Sahipliği Belgesi olan)

2)“En az %40 Engelli Vatandaşlar” kategorisi

3)“Diğer alıcı adayları” kategorisi
* Şehit Aileleri, Maluller (Terör, Harp ve Vazife Malulleri) ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut
alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecektir.
* %40 Engelli Vatandaşlara konut sayısının %5’i kadar (2+1 konutlarda 4 adet, 3+1 konutlarda 3 adet )
kontenjan ayrılacak ve kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan
başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
* Diğer Konut Alıcı Adayları İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği
takdirde kura ile belirlenecektir.
Detaylı satış fiyat ve koşulları T.C. Ziraat Bankası AŞ. şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web
sayfası (www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.
En düşük ve en yüksek fiyatlar ile alternatifli ödeme koşulları aşağıda sunulmaktadır.

KONUT SATIŞ/ÖDEME BİLGİLERİ

 

 

1) Proje kapsamında satışa sunulan konut adedinden fazla başvuru olduğu takdirde, 26 Ağustos 2019 tarihinde
başvuruda bulunanlar ve noter huzurunda “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” çekim işlemleri
kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir. Konut sayısından daha az başvuru olduğu takdirde “Konut Alma
Hakkı ve Belirleme Kurası” çekilmeyerek, İdarenin belirleyeceği bloklar/konutlar arasından, kategori önceliğine
göre başvuru sırası esas alınarak konut seçimleri yapılacaktır.

2) Kuranın çekileceği yer ve saati İdarenin web sayfasında (www.toki.gov.tr) duyurulacaktır.

3) Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C.
sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki
çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri,
Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).

4) Başvuru sahiplerinde T.C. vatandaşı olma ve 18 yaşını doldurmuş olma şartları aranacaktır.

5) Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru
yapılabilecektir; birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

6) Yukarıdaki şartları sağlayan kişiler, başvuru tarihleri arasında, yetkili banka şubelerine başvuru bedelini
ödeyerek, (Şehit Aileleri, Maluller (Terör, Harp ve Vazife Malulleri) ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)
başvurdukları kategori ile ilgili “Satın Alma Talep ve Yüklenim Belgesi” ni imzalayacaklardır.

7) Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanarak konutu belirlenen veya konut sayısından az başvuru olması
nedeni ile başvuru sırasına göre 02 Eylül 2019 - 06 Eylül 2019 tarihleri arasında konut seçimi yapan hak sahipleri;
peşinat bedelinden başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutarı sözleşme imzalama tarihleri arasında sözleşme
imzalama işlemlerinin gerçekleştirileceği banka şubesine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini
imzalayacaklardır.

8) Kura çekilişinde asil hak sahiplerinden sonra 78 adet 2+1 konut için 30 adet, 55 adet 3+1 konut için 20 adet
yedek alıcı belirlenecek, sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinden kalan konutlar için, İdarece ilan edilecek
sözleşme imzalama programı çerçevesinde, yedek hak sahiplerine Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatılacaktır.

9) Peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) oranında banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden
%5 (yüzde beş)oranında BSMV satış sırasında bankaca tahsil edilecektir.

10) Borç bakiyesi, tercih edilen peşinat miktarına göre 180 ay boyunca aylık taksitler halinde ödenecektir. Borç
bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, önceki 6 aylık
dönemdeki memur maaş artış oranı uygulanarak artırılacaktır.

11) İlk taksit ödeme tarihi; Konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

12) İlk dönemsel artış tarihi; Konut teslim tarihine göre İDARE’ce belirlenecektir.

13) Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş
(konut değişikliği) yapabileceklerdir.

14) Konut alıcısı, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin
ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
Konut alıcısı, Gayrimenkul’ ün fiili tesliminden evvel teslim süresi içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeden
sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

15) Kura sonucunda; konut satın alma hakkı elde edemeyenlerin başvuru bedelleri 28 Ağustos 2019, konut satın
alma hakkı kazandığı halde sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinin başvuru bedelleri 09 Eylül 2019, yedek
hak sahiplerinin başvuru bedelleri ise 23 Eylül 2019 tarihlerinden itibaren başvuru sahiplerine iade edilecektir.

16) Konutların teslim süresi, sözleşme tarihinden itibaren 36 ay sonradır. Konutların anahtar teslimi, İdarece
belirlenecek ve ilan edilecek program dahilinde gerçekleştirilecektir.

17) Anahtar teslimi öncesinde KDV Kanunu uyarınca, KDV bedeli (%1) ayrıca alıcılar tarafından ödenecektir.

18) Konut tesliminden sonra ALICI, Yönetim Planı ve KMK’nda öngörülen ortak giderlerden bağımsız bölüme
(GAYRİMENKUL) isabet eden miktarları, toplu yapı alanındaki ortak tesislere ilişkin giderleri ve blok aidatlarını
anahtar tesliminin gerçekleştiği veya teslim ihbarında belirtilen sürenin içinde bulunduğu aydan geçerli olmak
üzere her ay yapı/site yönetimine ödeyecektir. Alıcı bağımsız bölümü teslim almamış olsa dahi aidat ve ortak alan
giderlerini ödemekle yükümlüdür.

19) Proje yapı ruhsat tarihi;

20) Projede konut büyüklükleri ve mahal listelerinde bir çelişki olduğu takdirde uygulama projesi ve sözleşmedeki
bilgiler esas kabul edilecektir.

21) Konut alıcıları sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahsa anahtar teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl
sonra devir edebileceklerdir.

22) Toplu Konut Fonundan Şehit Ailelerine, Malulleri (Terör, Harp ve Vazife Malulleri) ile Dul ve
Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisinden Yararlanmak İstenmesi Durumunda, Şehit Aileleri,
Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisindeki başvuru sahipleri, ilgili Banka aracılığı ile Şehit Aileleri, Maluller ile
Dul ve Yetimlerine açılacak faizsiz konut kredisinden faydalanacağından, tahsis edilen kredi tutarı konut
bedelinden mahsup edilecek, bakiye borç kalması durumunda 120 ay vade ile madde 10’da belirlenmiş olan artış
esaslarına göre ödenecektir. Ancak, belirlenen konutun bedelinin kredi tutarından düşük olması durumunda; satış
bedeli dışında kalan masraflar ve vergiler dikkate alınarak kredi ödemesi yapılır ve bu miktar kredi tutarını
geçemez.

Toplu Konut Fonundan Şehit Ailelerine, Malulleri (Terör, Harp ve Vazife Malulleri) ile Dul ve Yetimlerine
Açılacak Faizsiz Konut Kredisini kullanmaksızın konut başvurusu Yapılması Durumunda,
Kredi hakkından yararlanmaksızın başvuru yapılmak isteniyor ise, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan, “HAK
SAHİPLİĞİ BELGESİNİN” alınarak anılan belgelerin ekinde, konut başvurusu yapılan İl sınırları içerisinde son 3
yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya başvuru yapılan İl
nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan kişi/kişilere, bu satış kampanyasından bir defaya mahsus olmak üzere konut
satışı yapılacaktır.

Konutlar, fiyat listelerinde bulunan indirimsiz fiyatlar üzerinden, %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve
taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.

İdare gerek görmesi halinde satışa sunulan konutlardan bir kısmını veya tamamını satıştan çekmeye yetkilidir.
Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.

İnternet sayfamızda yayımlanan planlar tanıtım amaçlıdır. Konutların brüt ve net m² büyüklükleri satış listelerinde
gösterilmiştir. Brüt ve net m² hesabı yürürlükteki son İmar Yönetmeliğindeki kriterlere göre yapılmaktadır. Net m²
hesabı sıva imalatının yerinde uygulama kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN : TOKİ Web Sayfası, www.toki.gov.tr ve Bilgi Hattı : 444 86 54

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Gaziler Günü Dolayısıyla Rize'de Tören Düzenlendi
Gaziler Günü Dolayısıyla Rize'de Tören Düzenlendi
Kupada 3. eleme turu maç programı açıklandı
Kupada 3. eleme turu maç programı açıklandı