Reklamı Geç
Advert

Bayraktar'dan Oeganik Çay Uyarısı

Bayraktar 2017 yılını değerlendirdi…

Bayraktar'dan Oeganik Çay Uyarısı
Bayraktar'dan Oeganik Çay Uyarısı admin

Çayda, tüm havzada organik üretime geçilmesi durumda üreticimizin önemli ölçüde verim kaybı oluşacaktır. Bu verim düşüşünün yol açacağı gelir kaybı telafi edilmeden, organik tarım uygulamasının getireceği ek masraflar karşılanmadan tüm havzanın organik tarıma geçirilmesi çiftçimizin mağduriyetine neden olacaktır.

İhracatımız açısından çok önemli olan fındık, kuru üzüm, incir, kayısı, Antep fıstığı gibi ürünlerde, fiyat istikrarı sağlanmalı, ihracatta mevcut pazarlar korunurken, yeni pazarlar araştırılmalı, ihracat destekleri artırılmalı, ürünler katma değer kazandırılarak ihraç edilmelidir. Bu ürünlerde ülkemizin mukayeseli üstünlüğü korunmalı, kaliteden ödün verilmemelidir. Bu ürünlerde devletin etkin müdahalesi sağlanmalıdır. TMO’nun, bu ürünlerde yapacağı müdahalelerde, gecikmeden, hızlı bir şekilde ve makul bir fiyatla piyasaya girmesi üreticimizin zarar etmesini önleyecektir.

Hatta fındık, kuru üzüm, incir, kayısı, Antep fıstığı gibi ürünler ve depolanabilir diğer ürünlerde üretici birlikleri TMO garantörlüğünde devreye girmeli, alım yapmalı, piyasayı düzenlemelidir. Ofis, kiraladığı veya inşa ettiği lisanslı depoları üretici birliklerine tahsis etmelidir.

Tüm bitkisel ürünlerimizde verimi artırmak üzere politikalar oluşturulmalıdır. İhracat, tarımımız açısından önemli bir unsur haline gelmiştir. Bu nedenle, dış pazarların talep ettiği tür ve çeşitlere yönelik üretim artırılmalı, modern teknik ve teknolojiler kullanılmalıdır. Standardizasyon, ambalajlama ve paketleme sağlanmalı, depolama olanakları artırılmalı, nakliye masrafları desteklenmelidir. Ürün kaybı en aza indirilmeli, bitki hastalık ve zararlılarıyla etkin mücadele edilmeli, rezidü tolerans sınırlarının aşılmasına izin verilmemelidir.  

Artan ithalat da tarımımız açısından sorun teşkil etmektedir. İthalatın düşürülmesi için pamuk, yağlı tohumlar başta olmak üzere üretim açığımız bulunan ürünlerin üretime ağırlık verilmelidir. Bu ürünler daha fazla desteklenmelidir.”

 

-Kredi borçları-

 

Son yıllarda çiftçinin sürekli afetlerle uğraşmak zorunda kaldığını vurgulayan Bayraktar, şöyle konuştu:

“Afetler nedeniyle yeterli geliri elde edemeyen çiftçilerimizin çoğunluğu, kullanmış olduğu kredilerin geri ödemelerini de tam olarak yapamamıştır. Çeşitli sebeplerle kredi borçlarını geri ödeyemeyen çok sayıda çiftçimiz de bulunmaktadır.

Çiftçi borçların yapılandırılmasıyla ilgili kanundan, çiftçilerimizin çok az bir bölümü, Ziraat Bankası’na olan borçların sadece yüzde 1’i, Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçların ise yüzde 5’i yararlanabildi. Ziraat Bankası’nın ödenemeyen kredilerin takibe düşmesini beklemeden çiftçiye yeni kredi açması sebebiyle bu oran düşük kalmıştır.

Üretimin devamı için Türkiye genelinde 1 Ocak 2017-31 Aralık 2017 tarihleri arasında meydana gelen tabii afetlerde ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri ve seraları en az yüzde 30 oranında zarar gören Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticilerimizin, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan düşük faizli kredi kapsamındaki borçları, yüzde 3 faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle bir yıl ertelenmiştir.

Tabii afetlerden kaynaklı borçların ertelenmesine ilişkin kararnameden de üreticilerimizin önemli bir kısmı faydalanamamıştır.

Erteleme Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan düşük faizli kredileri kapsamaktadır. Ziraat Bankası’ndan ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kredi alan ancak ürünlerini tarım sigortası yaptıramadığı için düşük faizli kredi kullanılamayan üreticilerimiz ile 2017 yılında diğer bankalardan kredi kullanan üreticilerimiz erteleme kararından yararlanamamıştır.

Çiftçimizin finansmanda yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için,

Üst üste afet yaşayan çiftçilerimizin borçlarını bir defada ödeme imkanı yoktur. Doğal afet yaşayan çiftçilerimiz ile çeşitli nedenlerle borçlarını çevirmekte zorlanan çiftçilerimizin, ÇKS kaydı olsun olmasın kamu bankaları ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları faizsiz olarak uzun vadeye yayılarak yapılandırılmalıdır.

Özel bankaların da tarımsal kredilerde borç erteleme ve yapılandırma kapsamına alınması sağlanmalıdır.

Üreticilerimize faizsiz yeni uzun vadeli kredi imkanları sunulmalıdır.

 

-Tarım sigortaları-

 

Tarım sigortalarında sigorta yaptıran üretici sayısı artmakla birlikte henüz istenilen düzeye gelinememiştir. Ülkemizde Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı toplam alan dikkate alındığında sigortalanma oranı hala yüzde 20’dir.

2017 yılında, 81 ilin tamamında Birliğimizin girişimleriyle, kuru tarım alanlarında ekili buğday ürünü kuraklık verim sigortası kapsamına alınmıştır. Ancak kuraklık verim sigortası çiftçimizin taleplerini karşılamaktan uzak kalmıştır.

Tarım sigortası yaptıramayan veya yaptırmak istese de sigorta kapsamında yer almayan risklerle karşı karşıya kalan üreticilerimiz doğal afetler karşısında yeteri kadar korunamamaktadır. Kapsamda olmayan risklerle karşılaşan üreticilerimizin zararlarını devlet karşılamalı, kapsamda olan risklerde de prim ve ödenen tazminat miktarları yeniden gözden geçirilmeli, çiftçinin ödeyebileceği düzeyde tutulmalıdır.

 

-Tarım arazilerinin korunması-

 

Tarımın önemli yapısal sorunlarından biri de tarım arazilerimizin, miras hukukundan kaynaklanan olumsuzluklar nedeniyle, çok parçalı ve dağınık yapısıdır.

Verimli tarım arazilerinin korunması çok önemlidir. Ülke olarak tarım arazilerimizi iyi koruduğumuzu söyleyemeyiz. 1990 yılından bu yana 4 milyon hektarın üzerinde tarım alanı kaybettik. Artık kaybedecek bir metrekare bile tarım alanımız bulunmamaktadır.

Bu açıdan, büyük ovaların SİT alanı olarak ilan edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu kapsama alınacak ova sayısının 184’den 250’ye çıkarılacağının ifade edilmesi oldukça önemlidir. Bizce, tüm ovalar bu kapsama alınmalı ve tarım dışına bir karış toprak bile çıkarılmamalı, bu ovalar hassasiyetle korunmalıdır.

 

-Sulama-

 

Ülkemizde 8,5 milyon hektar teknik ve ekonomik olarak sulanabilecek tarım arazilerimizin halen 2,15 milyon hektarını gerekli sulama altyapı yatırımları tamamlanmadığı için sulanamamaktadır.

GAP, KOP, DAP gibi büyük sulama yatırımlarını da içeren projelerinin bir an önce tamamlanması gerekmektedir. Ülkemiz, sulama yatırımlarını tamamlaması halinde nadasa ayrılan birçok alan tarım için kullanılabilecek, başta yağlı tohumlar ve pamuk olmak üzere üretim açığımız bulunan çok sayıda üründe üretim patlaması yaşanacaktır.

Ayrıca önemli su kayıplarına neden olan ekonomik ömrünü tamamlamış sulama yatırımları acilen yenilenmeli, yüzde 60’lara varan oranlarda tasarruf sağlayan basınçlı sulama sistemleri yaygınlaştırılmalıdır.”

 

-“Süt üretimi ve fiyatları acil çözülmesi gereken bir sorun haline geldi”-

 

Süt üretimi ve fiyatlarının acil çözülmesi gereken bir sorun haline geldiğini bildiren Bayraktar, “çiğ sütten üreticinin eline 2014 Temmuz ayında 1 lira 15 kuruş geçerken, fiyat, kimi aylarda bazı yerlerde 70-80 kuruşlara kadar inmiş, Eylül 2017’ye kadar da hiçbir zaman bu seviyeye ulaşmamıştır. Eylül ayında ortalama 1 lira 14 kuruş olan çiftçinin eline geçen çiğ süt fiyatı, bugün itibariyle 14 kuruş artarak 1 lira 28 kuruşa çıkmıştır. Hala 1 liradan süt satan üreticilerimiz de bulunmaktadır” dedi.

Bugün itibariyle süt yemi fiyatının ortalama 1 lira 13 kuruş olduğuna dikkatin çeken Bayraktar, “süt/yem paritesinin 1,5 olması gerektiğini uzmanlar da dile getiriyor. Bu durumda, üreticinin eline geçen çiğ süt fiyatı 1 lira 28 kuruş değil, 1 lira 69 kuruş olmalıdır. Sorunun çözümü için derhal çiğ süt fiyatları tekrar gözden geçirilmeli ve makul düzeylere çıkarılmalıdır. Bunun yanı sıra süte verilen teşvik priminde de indirim yapılmıştır. Soğutulmuş süte verilen 8 kuruşluk destek, 4 kuruşa indirilmiştir. Üreticinin en çok desteğe ihtiyaç duyduğu bu dönemde, bu karar yeniden gözden geçirilmelidir” diye konuştu.

 

-Hayvancılıkta yerli üretim korunmalı-

 

“Hayvancılıkta yerli üretim korunmaz, üretim sekteye uğratılır, ahırlara yeni besi hayvanları konulmazsa, besicimiz üretimden kaçarsa o zaman ette bugünkü fiyatları bile arar, eti daha pahalı yeriz” diyen Bayraktar, şunları söyledi:

“Bunun telafisi on milyarlarca dolarla bile yapılamaz, ülke ithalata her yıl çok büyük miktarlarda döviz harcamak durumunda kalır.

2010-2017 döneminde ithalata 5 milyar dolardan fazla döviz gitmiştir. Yerli üretimi artırmamız ve ithalata son vermemiz şarttır. Hayvancılıkta daha fazla üretim için hayvan sayısını ve verimliliği artırmak zorundayız.

Kırmızı et ihtiyacının karşılanması için küçükbaş hayvancılığa da ağırlık verilmelidir. Hükümetimizin son zamanlarda küçükbaş hayvancılığa verdiği destekleri çok olumlu buluyor ve önemsiyoruz. Desteklerin artarak devam etmesini bekliyoruz.

Küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi için meraların korunması ve ıslah çalışmaların hızlandırılması gerekir.

 

-Kanatlı sektörü-

 

Kanatlı sektöründe ülke içi tüketim belli noktalara ulaşmıştır. Sektörün kapasitesi ülke ihtiyacının çok üzerindedir. Hem teknoloji hem altyapı hem de potansiyel olarak rahatlıkla dünya ülkeleriyle rekabet edebilecek seviyede olan kanatlı sektörümüz, başta Ortadoğu olmak üzere çok sayıda ülkenin kanatlı eti ve yumurta ihtiyacını karşılayabilir. Yalnız, sektörde üretim de ihracat da artarken, üreticinin kar marjındaki sorunun devam etmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Mevcut kar marjlarıyla üretici, yatırım karşılığını 30 yılda ancak alabilmektedir. Bu sürdürülebilir bir durum değildir. Bu sorun çözülmelidir.”

 

-Sorular-

 

Bayraktar, toplantıda basın mensuplarının sorularına verdiği cevaplarda, besi hayvanına destek verileceğinin açıklandığını, et üretiminin desteklenmesi gerektiğini, üretim 1 milyon tonun altına düşmesine karşın 1,5 milyon tonluk üretime ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Mazota yüzde 50 destek öngörüldüğünü belirten Bayraktar, “bundaki problem ÇKS kayıtlı olmayan ve üretim yapan üreticilerin desteklerden yararlanamıyor olması. Bunların destek kapsamına alınması önemli... Bunun için gayretlerimiz, Tarım Bakanlığımızdan taleplerimiz devam ediyor. Veraset ilamı var intikalini yaptırmamışlar. Muvafakatname alabilir ama varisler bulunamıyor. İntikalini yaptırsalar problem yok. Bir de bunun dışında ecri misil ödeyerek üretim yapan üreticilerimiz var. Hazine arazileri üzerinde yapanlar ecri misil ödemelerine rağmen yararlanamıyorlar. Şunu sağladık, Hazine ile sözleşme yapıyorlarsa o zaman yararlanabiliyorlar. Eskiden komisyonlar oluşurdu, Komisyonlarda Ziraat Odası olurdu, Mal Müdürü, Tarım Müdürlüğü, diğer kamu kuruluşları vardı. Bunlar gider alanda tespit yaparlardı. İlgili şahıs üretim yapıyor mu diye… Üretim yaptığı tespit edilene destek verilirdi. Böyle bir sistem öneriyoruz. Böyle bir şey olursa üretim yapan ve desteklerden yararlanamayan üreticilerimiz de hiç olmazsa bu desteklerden yararlanmış olur. Daha kaliteli daha verimli üretim yapmış olurlar destek alırlarsa.

Komisyonlar oluşturulunca birkaç ayda biter. İnşallah bunu sağlarız. 15 milyon hektar ÇKS kapsamında kayıtlı, 9 milyon hektar ÇKS dışında üretim yapılıyor. Ciddi bir rakam.”

-Ülke tarımının çok büyük bir potansiyeli var-

 

Ülke tarımının önemli sorunları bulunmakla birlikte çok da büyük bir potansiyeli olduğunu vurgulayan Bayraktar, “çiftçimiz, bütün zor şartlara rağmen üretimden kopmuyor. Çalışıyor, üretiyor ama yeterince para kazanamıyor. Çözülmesi gereken yapısal sorunlarımız var. Maliyetler çiftçilerimizi zorluyor. Yeterli destek verilirse, ülkemiz dünya çapında bir üretime ulaşabilir, ihracatta ön sıralarda yer alabilir. Bunun için, sorunlara yoğunlaşmalı, milletçe el ele omuz omuza vermeli, birlik ve beraberliğimizi korumalıyız. Böyle hareket ettiğimiz takdirde, 2018 yılı çok daha iyi bir yıl olacaktır. Buna yürekten inanıyorum. Tüm çiftçimize, 2018 yılında doğal afetlerden uzak, bereketli, sorunsuz bir yıl diliyorum” dedi.

 

 

 

 

 

-TABLOLAR-

Seçilmiş ürünlerde market fiyatlarındaki aylık fiyatlar ve değişim oranları:

Market

30 Kasım 2017

29 Aralık 2017

29 Aralık 2017/ 30 Kasım 2017

Ürünler

Ay Sonu

Market Fiyatı

(TL/Kg)

Ay Sonu

Market Fiyatı

(TL/Kg)

Değişim

(Yüzde)

Marul (adet)

2,39

2,89

20,63

Kuru soğan

1,36

1,62

19,23

Salatalık

2,64

3,03

14,79

Havuç

2,28

2,55

11,96

Nohut

11,51

12,86

11,73

Kuru fasulye

9,59

10,50

9,48

Patates

1,95

2,08

6,91

Mandalina

3,14

3,34

6,64

Toz şeker

4,50

4,78

6,15

Domates

4,16

4,41

5,98

Yeşil soğan (kg)

4,20

4,42

5,30

Kırmızı mercimek

6,61

6,94

4,99

Fındık (iç)

46,32

48,09

3,83

Beyaz peynir

19,52

20,15

3,26

Elma

3,53

3,64

2,96

Lahana

1,50

1,55

2,94

Yoğurt

4,77

4,87

2,06

Yeşil mercimek

8,16

8,32

2,03

Zeytinyağı

28,23

28,70

1,67

Yumurta

0,45

0,46

1,62

Dana eti

40,03

40,63

1,50

Kuzu eti

51,11

51,81

1,37

Pirinç

5,84

5,91

1,20

Pırasa

2,65

2,68

1,00

Tavuk eti

7,51

7,57

0,88

Kuru incir

30,73

30,99

0,85

Ayçiçek yağı

8,08

8,13

0,70

Süt (litre)

4,41

4,44

0,68

Tereyağı

40,17

40,30

0,33

Maydanoz (adet)

1,15

1,15

0,00

Kuru kayısı

32,28

32,28

0,00

Kuru üzüm

12,46

12,46

0,00

Mısırözü yağı

9,00

9,00

0,00

Antep fıstığı

66,53

64,56

-2,97

Patlıcan

4,00

3,88

-2,99

Kaşar peyniri

26,19

24,92

-4,83

Ispanak

2,97

2,73

-8,00

Karnabahar

2,70

2,46

-8,83

Portakal

3,10

2,71

-12,53

Limon

4,39

3,83

-12,72

Sivri Biber

4,09

3,30

-19,28

Kabak

4,40

3,50

-20,51

 

Seçilmiş ürünlerde üretici fiyatlarındaki aylık fiyatlar ve değişim oranları:

Üretici

30 Kasım 2017

29 Aralık 2017

29 Aralık 2017/ 30 Kasım 2017

Ürünler

 Ay Sonu

Üretici Fiyatı

(TL/Kg)

 Ay Sonu

Üretici Fiyatı (TL/Kg)

Değişim

(Yüzde)

Mandalina

0,82

0,98

19,39

Marul (adet)

0,94

1,11

18,40

Kuru kayısı

8,00

9,00

12,50

Elma

1,29

1,44

11,63

Yeşil soğan (kg)

1,35

1,50

11,11

Kırmızı mercimek

1,85

2,03

9,73

Kuru üzüm

4,15

4,50

8,43

Yumurta

0,31

0,33

5,18

Kuzu eti

30,97

31,99

3,29

Antep fıstığı

31,50

32,50

3,17

Salatalık

1,30

1,33

2,12

Dana eti

25,36

25,72

1,42

Domates

1,65

1,67

0,91

Süt (litre)

1,27

1,28

0,79

Ispanak

0,85

0,85

0,00

Maydanoz (adet)

0,34

0,34

0,00

Limon

2,00

2,00

0,00

Pirinç

3,52

3,52

0,00

Kuru incir

12,00

12,00

0,00

Zeytinyağı

14,75

14,75

0,00

Nohut

6,94

6,81

-1,87

Fındık (iç)

20,40

20,00

-1,96

Yeşil mercimek

3,30

3,21

-2,73

Kuru fasulye

3,45

3,26

-5,51

Patates

0,63

0,58

-8,00

Kuru soğan

0,55

0,50

-9,09

Pırasa

0,90

0,75

-16,67

Havuç

0,80

0,65

-18,75

Portakal

0,73

0,58

-21,23

Sivri Biber

1,75

1,37

-21,90

Patlıcan

2,19

1,70

-22,34

Lahana

0,52

0,37

-29,03

Kabak

2,19

1,45

-33,89

Karnabahar

1,03

0,61

-40,49

 

Seçilmiş ürünlerde market fiyatlarındaki yıllık fiyatlar ve değişim oranları:

Market

29 Aralık 2016

29 Aralık 2017

29 Aralık 2017/ 30 Aralık 2016

Ürünler

Yıl Sonu

Market Fiyatı

 (TL/Kg)

Yıl Sonu

 Market Fiyatı

(TL/Kg)

Değişim

(Yüzde)

Mandalina

2,23

3,34

50,04

Kuru incir

20,72

30,99

49,53

Kuru soğan

1,18

1,62

37,30

Elma

2,70

3,64

34,41

Domates

3,34

4,41

32,03

Havuç

2,04

2,55

25,16

Süt (litre)

3,57

4,44

24,37

Kuru fasulye

8,45

10,50

24,22

Antep fıstığı

53,31

64,56

21,11

Patates

1,73

2,08

20,62

Fındık (iç)

41,12

48,09

16,95

Zeytinyağı

24,57

28,70

16,82

Nohut

11,13

12,86

15,52

Toz şeker

4,14

4,78

15,38

Portakal

2,35

2,71

15,23

Maydanoz (adet)

1,02

1,15

12,75

Limon

3,41

3,83

12,23

Kuzu eti

46,28

51,81

11,96

Ayçiçek yağı

7,27

8,13

11,94

Marul (adet)

2,60

2,89

10,96

Mısırözü yağı

8,13

9,00

10,70

Kuru kayısı

29,90

32,28

7,96

Pirinç

5,52

5,91

7,04

Yeşil mercimek

7,97

8,32

4,41

Kırmızı mercimek

6,85

6,94

1,37

Kuru üzüm

12,58

12,46

-0,99

Tavuk eti

7,82

7,57

-3,24

Dana eti

42,71

40,63

-4,86

Yumurta

0,49

0,46

-5,48

Ispanak

2,93

2,73

-6,90

Lahana

1,70

1,55

-9,15

Pırasa

2,99

2,68

-10,58

Salatalık

4,19

3,03

-27,72

Yeşil soğan (kg)

6,48

4,42

-31,70

Patlıcan

6,02

3,88

-35,49

Sivri Biber

5,14

3,30

-35,79

Kabak

5,47

3,50

-36,06

Karnabahar

4,14

2,46

-40,57

 

Seçilmiş ürünlerde üretici fiyatlarındaki yıllık fiyatlar ve değişim oranları:

Üretici

29 Aralık 2016

29 Aralık 2017

29 Aralık 2017/ 30 Aralık 2016

Ürünler

Yıl Sonu

 Market Fiyatı

(TL/Kg)

Yıl Sonu

 Market Fiyatı (TL/Kg)

Değişim (Yüzde)

Elma

0,67

1,44

114,93

Kuru incir

6,50

12,00

84,62

Limon

1,22

2,00

64,38

Kuru soğan

0,33

0,50

53,85

Kuru kayısı

6,00

9,00

50,00

Pirinç

2,40

3,52

46,67

Marul (adet)

0,76

1,11

46,05

Nohut

4,79

6,81

42,17

Mandalina

0,72

0,98

36,36

Kuzu eti

24,63

31,99

29,88

Zeytinyağı

11,50

14,75

28,26

Süt (litre)

1,04

1,28

23,08

Kuru üzüm

3,70

4,50

21,62

Domates

1,47

1,67

13,27

Portakal

0,52

0,58

11,65

Antep fıstığı

29,50

32,50

10,17

Dana eti

25,30

25,72

1,66

Maydanoz (adet)

0,33

0,34

1,52

Patates

0,60

0,58

-4,43

Yeşil mercimek

3,48

3,21

-7,76

Havuç

0,72

0,65

-9,09

Yumurta

0,37

0,33

-11,20

Fındık (iç)

23,12

20,00

-13,49

Kuru fasulye

4,08

3,26

-20,10

Ispanak

1,12

0,85

-23,88

Pırasa

1,02

0,75

-26,11

Kırmızı mercimek

2,77

2,03

-26,71

Yeşil soğan (kg)

2,37

1,50

-36,71

Kabak

2,62

1,45

-44,66

Salatalık

2,50

1,33

-46,79

Lahana

0,72

0,37

-49,07

Patlıcan

3,58

1,70

-52,35

Sivri Biber

2,91

1,37

-52,95

Karnabahar

1,63

0,61

-62,46

 

Seçilmiş ürünlerde 29 Aralık 2017 tarihi itibarıyla ortalama üretici, hal, pazar ve market fiyatları ve fiyat farkları:

 

Ürünler

Üretici

Hal

Pazar

Market

Hal/ Üretici

Pazar/ Üretici

Market/ Üretici

 

Fiyatı (TL/Kg)

Fiyatı

(TL/Kg)

Fiyatı

(TL/Kg)

Fiyatı

(TL/Kg)

Fiyat Farkı

(Yüzde)

Fiyat Farkı (Yüzde)

Fiyat Farkı

(Yüzde)

Portakal

0,58

1,04

2,08

2,71

80,87

262,32

371,59

Lahana

0,37

0,68

1,15

1,55

84,09

213,64

321,82

Karnabahar

0,61

1,06

1,51

2,46

74,18

147,27

303,06

Havuç

0,65

0,98

1,76

2,55

50,77

170,51

292,72

Patates

0,58

0,91

1,56

2,08

58,70

171,30

262,55

Kuru kayısı

9,00

-

25,00

32,28

-

177,78

258,67

Pırasa

0,75

1,13

2,25

2,68

50,67

200,00

257,00

Süt (litre)

1,28

-

-

4,44

-

-

246,88

Mandalina

0,98

1,46

2,20

3,34

49,74

125,64

242,99

Maydanoz (adet)

0,34

0,44

0,92

1,15

30,60

173,63

242,89

Kırmızı mercimek

2,03

2,80

7,00

6,94

37,93

244,83

241,87

Kuru soğan

0,50

0,86

1,25

1,62

72,50

150,00

223,11

Kuru fasulye

3,26

4,40

8,67

10,50

34,97

165,85

222,09

Ispanak

0,85

1,32

2,17

2,73

55,29

154,90

221,11

Yeşil soğan (kg)

1,50

3,06

3,88

4,42

104,17

158,33

194,83

Kuru üzüm

4,50

-

12,00

12,46

-

166,67

176,85

Domates

1,67

2,39

3,40

4,41

43,54

104,20

164,80

Marul (adet)

1,11

1,20

2,17

2,89

8,11

95,20

159,91

Yeşil mercimek

3,21

4,20

7,17

8,32

30,84

123,26

159,22

Kuru incir

12,00

-

26,00

30,99

-

116,67

158,22

Elma

1,44

2,04

2,74

3,64

41,67

90,28

152,45

Sivri Biber

1,37

2,08

3,00

3,30

52,20

119,51

141,42

Kabak

1,45

1,96

2,82

3,50

35,17

94,25

141,07

Fındık (iç)

20,00

-

45,00

48,09

-

125,00

140,44

Patlıcan

1,70

2,12

3,15

3,88

24,46

84,93

128,05

Salatalık

1,33

1,76

2,43

3,03

32,58

83,30

128,00

Antep fıstığı

32,50

-

62,50

64,56

-

92,31

98,64

Zeytinyağı

14,75

-

-

28,70

-

-

94,58

Limon

2,00

2,68

3,40

3,83

34,00

70,00

91,40

Nohut

6,81

8,70

11,33

12,86

27,75

66,42

88,86

Pirinç

3,52

4,10

4,83

5,91

16,48

37,31

67,90

Kuzu eti

31,99

-

-

51,81

-

-

61,96

Dana eti

25,72

-

-

40,63

-

-

57,97

Yumurta

0,33

-

0,60

0,46

-

84,62

41,54

Beyaz peynir (kg)

 

 

 

20,15

 

 

 

Kaşar peyniri (kg)

 

 

 

24,92

 

 

 

Yoğurt (kg)

 

 

 

4,87

 

 

 

Tereyağı (kg)

 

 

 

40,30

 

 

 

Mısırözü yağı

-

-

-

9,00

-

-

-

Ayçiçek yağı

-

-

-

8,13

-

-

-

Toz şeker

-

-

-

4,78

-

-

-

Tavuk eti

-

-

-

7,57

-

-

-

Not: Hal, pazar ve market verileri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Mersin illerinden derlenen ortalama fiyatlardır. Üretici fiyatları ise ürünlere göre önemli üretim merkezlerinden derlenmektedir. Pirinç (Osmancık), kuru fasulye, nohut, kırmızı ve yeşil mercimek için belirtilen hal fiyatları toptan satış fiyatlarıdır.  Dana eti, kuzu eti, Antep fıstığı ve fındık fiyatı serbest piyasa fiyatıdır.

 

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
"Kaynaklarımızın hepsini nefes kredisinde kullanıyoruz"
Memurun fazla mesaisi 2019’da yükselecek
Memurun fazla mesaisi 2019’da yükselecek