Bekaroğlu, Bilgi İstedi

Bekaroğlu, Bilgi İstedi

CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Bekaroğlu, Çaykur’un teminat gösterilmesi hakkında Başbakanlığa bilgi edinme başvurusunda bulundu.

Bekaroğlu, Bilgi İstedi
Bekaroğlu, Bilgi İstedi admin

CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Bekaroğlu, 2001 Ekonomik Programı ile özelleştirilecek olan kamu iktisadi teşekkülleri arasına alınan ÇAYKUR’un 5/2/2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 24/01/2017 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye Varlık Fonu’na aktarıldığı hatırlatmasında bulunarak, “ÇAYKUR’un Varlık Fonuna devri ile birlikte TBMM’nin bu kuruluş üzerindeki denetleme yetkisi ortadan kaldırılmış, Varlık Fonu eliyle yapılacak bütün işlemlerin tam bir keyfilik içerisinde yapılmasının önü açılmıştır. Bu anlamda 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Türkiye Varlık Fonunun kaynakları ve finansman sağlanması başlıklı 4 üncü maddesinde belirtilenler, fon işletimine geçen ÇAYKUR’un başına gelebilecekler konusunda önemli işaretler vermektedir. Özellikle maddenin “finansman sağlanırken Türkiye Varlık Fonu portföyü üzerinde teminat, rehin, kefalet ve ipotek tesis edilebilir” konulu 3 üncü fıkrası ÇAYKUR gibi önemli bir kuruluşun rehin ve ipotek gösterilerek çeşitli varlıklarının haczedilme ihtimaline işaret etmektedir. Bunun yanında kamu hizmeti niteliği olan ÇAYKUR’un, özel hukuk normlarına tabi bir fon tarafından işletilmesi, kâr öncelikli bir kurum olarak toplumsal fayda ve ortak refaha yönelik geleneksel ve toplumsal işlevlerinin ortadan kalkabileceğine dair önemli bir kaygıdır.” dedi.

Katarlılardan alınan 650 milyon dolar borç karşılığında ÇAYKUR’un yüzde 70 hissesinin teminat olarak gösterildiği yönünde son günlerde basına da yansıyan önemli iddialar bulunduğunu kaydeden Prof. Dr. Mehmet Bekaroğlu, “Basına yansıyan haberlere göre, Katarlılardan alınan 650 milyon dolar borç karşılığında ÇAYKUR’un yüzde 70 hissesinin teminat olarak gösterildiği ifade edilmektedir. Böylesi bir iddia, sadece bizleri değil, çay tarımından geçimini sağlayan insanları da endişelendirmektedir. Dolayısıyla bu konuyla ilgili olarak kamuoyuna ivedilikle açıklama yapılması zorunludur.” diye konuştu.

Bekaroğlu, cevaplandırılmasını istediği şu soruları Başbakanlığa yöneltti:

1. ÇAYKUR’un Körfez kaynaklı bir fondan alınan borç karşılığında teminat gösterildiği iddiaları doğru mudur?

2. Doğru ise bu nasıl bir işlemdir? 6741 sayılı Kanunun hangi maddesine dayanmaktadır? Hangi yetkilerle yapılmıştır?

3. ÇAYKUR’un ne kadar hissesi hangi koşullarda teminat edilmiştir?

4. Bu teminat gösterilme sonucunda ortaya çıkacak herhangi bir sorunda ÇAYKUR’un yükümlülükleri ne olacaktır? ÇAYKUR bu sebeplerden dolayı zarar görecek midir?

24.04.2004 tarihinde yürürlüğe giren 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 4-5-11 ve 12. Maddeleri ile Anayasanın 74. Maddesi uyarınca; ivedi olarak tarafıma bildirilmesini saygılarımla arz ederim.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Bayram tatili trafiğinde acı bilanço
Bayram tatili trafiğinde acı bilanço